من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که میبینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است...

شیطان اولین کسى که .....

شیطان : نخستین کسى بود که بعضى کارها را مرتکب شد و پیش از او کسى آنها را

انجام نداده بود. و آنها از این قراراند:

- اولین کسى که قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست

و گفت : من از آتشم و او از خاک در حالى که آتش از خاک بالاتر است .

- اولین کسى که در پیشگاه با عظمت الهى تکبر نمود و به دستور خالق خود عمل نکرد.

- اولین کسى که که معصیت و نافرمانى خدا را کرد و آشکارا با او مخالفت نمود.

- اولین کسى که به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید

است و اگر کسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریک مى شود.

- اولین کسى که که قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى کنم .

- اولین کسى که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید.

- اولین کسى که منبر رفت و براى ملائکه سخنرانى و صحبت کرد.

- اولین کسى که که به خدا مشرک شد.

- اولین کسى که که غنا و آواز خواند، همان زمانى که آدم علیه السلام از درخت نهى

شده خورد.

- اولین کسى که از خوشحالى سرود خواند و آن هنگامى بود که آدم به زمین آمد.

- اولین کسى که نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و

نعمتهاى آن نوحه و گریه کرد.

- اولین کسى که لواط کرد چون زمانى که به میان قوم لوط آمد خود را در اختیار آنان

قرار داد تا با او لواط کنند.

- اولین کسى که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن

در آتش اندازند.

- اولین کسى که دستور ساختن حمام را در زمان حضرت سیلمان علیه السلام داد تا

نظافت کنند.

- اولین کسى که ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این که موهاى

اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از زمین ببرند.

- اولین کسى که دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى

خندق گذارد و بلقیس را آزمایش کند.

- اولین کسى که دستور ساختن صابون را داد تا مردم بدن و لباس خود را بشویند.

- اولین کسى که دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندم هاى خود را آرد کنند.

- اولین کسى که با ابوبکر بیعت کرد تا مردم را منحرف کند و از مسیر حق برگرداند.

- اولین کسى که خدا را در آسمان ها پرستید.

- اولین کسى که عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد!

- اولین کسى که به خداى خود اعتراض کرد.

- اولین کسى که شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق کرد.

- اولین کسى که که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد.

- اولین کسى که ساز درست کرد و خود، آن را نواخت .

- اولین کسى که براى زیبایى ، زلف گذاشت .

- اولین کسى که براى مخالفت با پیامبران ریش خود را تراشید.

- اولین کسى که براى مست شدن مردم ، شراب درست کرد.

- اولین کسى که ساختن آلات لهو و لعب و موسیقى را به قابیل آموخت .

- اولین کسى که وقتى وارد جهنم مى شود، خطبه مى خواند.

- اولین کسى که مکر و حیله و خدعه نمود.

- اولین کسى که نقاشى کرد و چهره کشید.

- اولین کسى که آتش حسدش شعله ور شد.

- اولین کسى که به ناحق مخاصمه و جدال کرد.

- اولین کسى که خداى تعالى به او لعنت نمود و از ناراحتى فریاد کشید.

- اولین کسى که به خدا کفر ورزید.

- اولین کسى که گریه دروغى نمود.

- اولین کسى که عبادت و خلقت خود را ستود.

- اولین کسى که صورت هاى مجسمه و بت را ساخت .

- اولین کسى که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل او را لعنت کردند.

- اولین کسى که از ترس ملائکه فرار کرد و خود را مخفى نمود.

- اولین کسى که دستور مساحقه داد. امام باقر علیه السلام فرمود: (وقتى خواسته

ابلیس در قوم لوط عملى شد، خود را به صورت زن در آورد و سراغ زنان آمد و گفت :

آیا مردان شما با هم لواط مى کنند؟ در جواب گفتند: آرى . دستور داد شما نیز با هم

مساحقه کنید).

 

نام کتاب : شیطان در کمین گاه
مؤ لف : نعمت الله صالحى حاجى آبادى
برچسب ها : شیطان
ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸٩/٧/٢۱ توسط هادی
نظرات شما ()