من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که میبینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است...


Eric Clapton


اشکها در بهشت

Tears In Heaven


1-  آیا نام مرا خواهی دانست اگر تو را در بهشت ببینم؟

 

?Would you know my name if I saw you in heaven

 

2- آیا همه چیز مثل سابق خواهد بود اگر تو را در بهشت ببینم؟


?Would it be the same if I saw you in heaven


3- من باید قوی باشم و ادامه دهم.


.I must be strong and carry on

 

4- چرا که می دانم به اینجا در بهشت تعلق ندارم.

 

.Cause I know I don’t belong here in heaven"


5- آیا دست مرا خواهی گرفت اگر تو را در بهشت ببینم؟

 

?Would you hold my hand if I saw you in heaven


6- آیا کمکم خواهی کرد بایستم اگر تو را در بهشت ببینم؟


?Would you help me stand if I saw you in heaven


7- من راهم را از میان شب و روز پیدا خواهم کرد.


.I'll find my way through night and day


8- چرا که میدانم نمی توانم اینجا در بهشت بمانم.


.Cause I know I just can't stay here in heaven"


9- زمان می تواند تو را پایین آورد٬ زمان می تواند زانوهای تو را خم کند.


.Time can bring you down, Time can bend your knees


10- زمان می تواند قلب تو را بشکند٬ و تو را وادار به التماس نماید.


Time can break your heart , have you begging please

begging please


11- آن سوی در آرامش هست٬ مطمئنم.


.Beyond the door there's peace I'm sure


12- و می دانم در بهشت دیگر اشکی ریخته نخواهد شد.


.And I know there'll be no more tears in heaven


13- آیا نام مرا خواهی دانست اگر تو را در بهشت ببینم؟


?Would you know my name if I saw you in heaven


14- آیا همه چیز مثل سابق خواهد بود اگر تو را در بهشت ببینم؟


?Would it be the same if I saw you in heaven


15- من باید قوی باشم و ادامه دهم.


.I must be strong and carry on


16- چرا که می دانم به اینجا در بهشت تعلق ندارم.


.Cause I know I don't belong here in heaven"


برچسب ها : music
ارسال در تاريخ جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۸ توسط هادی
نظرات شما ()